Онлайн зээлийн
ѳргѳдѳл

Бүтэц удирдлага

Тэргүүлэгчдийн зөвлөл

 • Г.Уянга
  Ард Пропертиз ХХК Гүйцэтгэх захирал
 • Ж.Алтангүний
  Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
 • Д.Тэрбаатар
  Монголын хөл бөмбөгийн холбоо Нарийн бичгийн дарга
 • Г.Ган-Эрдэнэ
  Бүрх ХХК Гүйцэтгэх захирал
 • Б.Баяртогтох
  Азиа Майнинг ХХК Ахлах Редактор
 • Б.Золбоо
  Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК Санхүү эрхэлсэн захирал
 • Ө.Ашхүү
  Ард Менежмент ҮЦК ХХК Хуульч

Хяналтын хороо

 • Г.Сүхбаатар
  Ард Лизинг ХХК Гүйцэтгэх захирал
 • Г.Сэлэнгэ
  Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК Ерөнхий нягтлан бодогч
 • М.Мөнх-Эрдэнэ
  Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК Дотоод Аудитор

Зээлийн хороо

 • Г.Билгүүн
  Ард Актив ХЗХ Гүйцэтгэх захирал
 • Б.Оюутцэцэн
  Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК Эрсдэлийн менежер
 • Т.Батцэнгэл
  Ард Даатгал ХК Санхүү эрхэлсэн захирал

Гүйцэтгэх алба