Онлайн зээлийн
ѳргѳдѳл


2022-11-04

👉Энгийн хугацаат хадгаламжийг “энгийнээр” тайлбарлавал:
Таны хадгаламжийн дүнгээс хүүг тухай бүрт хуримтлуулж, жилд 1 удаа олгоно.
 
👉Нийлмэл хүүтэй хадгаламжийг “энгийнээр” тайлбарлавал:
Таны хадгаламжийн дүнгээс хүүг тухай бүрт хуримтлуулж, сар бүрийн эцэст олгоно.
 
✅Танд Ард Актив хадгаламж, зээлийн хоршооноос 24 сар хүртэлх хугацаатай ХАДГАЛАМЖ санал болгож байна.
 
📞Холбогдох утас: 7707-8282 (3), 89077936, 88209268
📣И-мэйл хаяг: info@ardassets.com
 
#ХүчтэйХамтдаа